Data & analys.

Överallt där dina kunder är lämnar de spår efter sig. Digitala spår. Tänk online-sökningar. Eller en nedladdning från din webbplats. Varje gång de besöker din webbplats eller går på e-shoppingtur i din butik lämnar de ett spår. Dom digitala spåren som de lämnar efter sig ger väsentliga ledtrådar för att förstå hela kundresan. Genom att samla in och analysera informationen kan du få värdefull insikt i dina kunders beteende och verkliga behov. Men var ska du börja för att få ut så mycket värde som möjligt?

Med denna kunskap kan du direkt se möjligheter för att optimera din kundupplevelse. Genom att förstå och agera på siffrorna och statistiken kan du ge dina kunder ett unikt riktat engagemang, anpassat på granulär nivå.

En bra utgångspunkt är att se till så att alla intressenter i din organisation är överens när det gäller behovet av kundinsikt, värdet du vill få ut ur den insikten och hur kunskapen kommer att användas för ditt företag.

När det är gjort kan vi börja strukturera all data så att du får en tydlig bild över vilken information som är tillgänglig. Vi kommer att fånga upp de data som är relevanta för att uppnå dina KPI: er och vi kommer presentera det i en översiktlig dashboard. Tydliga grafer och smarta tabeller ger dig direkt inblick i resultaten för ditt innehåll och kampanjer.

Du kommer att kunna känna igen beteendemönster och kunna fatta välgrundade beslut. På så sätt kan du byta taktik omedelbart eller göra olika justeringar efter behov för att optimera effektiviteten i ditt kundengagemang.

Självklart hjälper vi dig också gärna med: