Må förändringens kraft vara med dig – Använd change management för att anta marketing automation.

May the force of change be with you May the force of change be with you

Må förändringens kraft vara med dig – använd change management för att anta marketing automation.

Drygt 75% av marketing automation projekten uppnår ej de önskade resultaten, vilket är oroväckande statistik, eller hur? Men det finns en enkel förklaring till varför: Företagen tror ofta att jobbet är klart bara man har integrerat ett sofistikerat marketing automation verktyg. Med Marketing Automation så kommer nya processer att arbeta efter, nya färdigheter och nya tankesätt som ställer krav på organisationen.

Med smart användning av rätt verktyg kan du erbjuda mycket engagerande kundupplevelser som kommer att öka din försäljning. Men en dåre med ett verktyg är fortfarande en dåre. Att anta marketing automation är verkligen en förändring som oftast innebär mer än vad man tror.

Medarbetarens roll vid förändring.

Implementeringen av själva systemet är ofta den enklaste delen av pusslet. Fallgroparna kommer på individuell nivå där man behöver:

Uppmuntra varandra till att använda verktyget, ha en positiv inställning till förändring och nya processer samt ständigt lära sig nya färdigheter. Detta är medarbetarnas del av pusslet, att kunna tänka och agera annorlunda och se fördelarna i att förändra sättet att arbeta. Den klassiska historien om marketing automation är historien om en. Vi tror att det ena verktyget eller den ena personen är tillräckligt för att driva en förändringsprocess i modern marknadsföring. Vi underskattar inte bara antalet personer som behöver vara inblandade men också själva processerna, rollerna och färdigheterna som är avgörande för framgång. Detta tar tid och kräver att man är bra på att hantera människor. Varje individ behöver en genomgång kring övergångsprocessen – Det är ju trots allt inte företaget som förändras, utan medarbetarna inom verksamheten.

Tre mänskliga faktorer som påverkar din Marketing automation ROI.

Eftersom förändring sker på en individuell nivå är värdet av ditt Marketing automation verktyg och vad det levererar till din verksamhet i slutändan knuten till tre mänskliga element:

  1. Adoptionshastighet
    Hur snabbt kan du få dina medarbetare igång med det nya verktyget? Detta inkluderar adoption till nya processer och nya arbetsroller.
  2. Optimalt användande.
    Hur många av medarbetarna är övertygade? Hur många visar att de har accepterat det nya sättet att arbeta på och utnyttjar potentialen av verktyget på bästa sätt?
  3. Skicklighet
    Av de som har tagit sig an det nya sättet att arbeta på, hur effektivt har förändringarna visat sig i era KPIer?

Om du känner dig redo att anta utmaningen, ta gärna kontakt med oss för mer inspiration, eller en hjälpande hand i förändringsarbetet!

Kom ihåg, det finns inga dåliga tidpunkter att förändras.

Dela den här artikeln.